historia3 historia4
Servizos cidadn
ubicacion

Historia

historia

A historia deste municipio atpase fortemente influenciada pola sa relevancia no Camio de Santiago.
A sa funcin de paso marcou a historia local. Pedrafita do Cebreiro formou parte do intinerario das vas romanas; da va que por Triacastela conduca interior da Galicia antiga; despois do Camio de Santiago e Camio Real, para constituirse finalmente como a primeira estrada moderna de acceso dende a meseta no sculo XIX. Pedrafita do Cebreiro constite a entrada en Galicia do Camio Francs.
Esto unido milegre do Santo Grial acontecido no Cebreiro, convirten a esta localidade nun lugar de peregrinaxe obrigado desde fai siglos.
Para comezar a falar da historia do Cebreiro temos que remontarnos a tempos anteriores s romanos. As pallozas son as vivendas tradicionais, testemuas inmellorables dun asentamento prerromnico, que deron cobixo durante milenios os seus habitantes. Hoxe, convertidas en reclamo turstico, son utilizadas como Museo Etnogrfico ou refuxio de peregrinos.
O Santuario do Cebreiro o referente histrico deste municipio, dada a sa relevancia no Camio Xacobeo e o milagre acontecido. O mosteiro foi abandonado no 1858. A Igrexa de Santa Mara a Real restaurada no 1961 foi antigo Priorato e hospital.
O primeiro hospital data do 835, pero ser no 1072, cando adquira maior relevancia pasar as mns dos monxes franceses de Aurillac, e xa no sculo XIV alcanzar fama universal co Milagre do Santo Grial, acontecido cando nun da de forte temporal de neve un monxe celebreba misa na capela. Un vecio da parroquia de Barxamaior desafiou a tempestade achegndose ata O Cebreiro para escoita-la misa. O monxe menospreciou o sacrificio do fregus exclamando cando o viu chegar: cual viene este otro con una tan gran tempestad, y fatigado, a ver un poco de pan y vino e nese momento a hostia trasformouse en carne e o vio en sangue.
historia1 historia2


A lenda extendese por toda Europa, e o santuario obtivo diversas bulas papais e privilexios reais.
En 1486 os Reis Catlicos, de peregrinaxe a Santiago, chegan Cebreiro para contempla-lo milagre e fan doazn do relicario onde se gardan os restos. O Clice e a Patena son afamadas pezas do romnico, en especial o Clice que figura no escudo de Galicia.
A tradicin popular conta que a raa Isabel quixo levar con ela as reliquias do Cebreiro. A comitiva rexia partiu cara a castela e chegando o lugar de Perece, a uns 20 quilmetros do Cebreiro, os cabalos pararon e foi imposible facelos continuar. O medo apoderouse da comitiva e deixaron libres os cabalos que voltaron as portas da Igrexa de Santa Mara do Cebreiro. Vendo esto a Raa ordeou que as reliquias continuasen no Cebreiro.

historia5 historia3 historia4


A influencia dos Reis Catlicos na historia destas terras reflctese tamn no feito da peticin que fan o Papa Inocencio VIII para restaurar a hospedara e o hospital, e pola sa mediacin O Cebreiro pasa a depender da orde bieita de Valladolid. Posto que O Cebreiro dependa dunha orde francesa, eliminaron os lazos que o unan co exterior facendo depender Cebreiro dunha casa espaola.
O empeo dos Reis Catlicos por engrandecer Cebreiro est presente nos contnuos privilexios que se lle irn otorgando longo dos anos e que se suman s xa obtidos en pocas anteriores doutros reises. Deste xeito O Cebreiro chegar seu apoxeo en tdolos eidos, tanto materiis coma espirituis.
O Cebreiro tivo unha extraordinaria importancia na loita contra os franceses,dada a sa posicin estratxica de paso entre Castela e Galicia. No 1809 as tropas de Moore invaden os montes de O Cebreiro na sa fuga cara a Lugo e Corua. As tropas francesas dan morte a Fournier, gobernador de Lugo, provocando a reaccin do seu irmn, replicas de relojes que dirixe unha expedicin de castigo devastando o seu paso bosques e poboados. As reliquias do Cebreiro agochanse na aldea de Foxos, sendo destrudos os libros antigos do Cebreiro.queixo-cebreiro                         xacobeo-cebreiro                    galicia-cebreiro                      Aviso Legal | Política de Cookies Hotel en Lugo